رئیس بیمارستان

 

معاون درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلات

و

ریاست بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) کلات 

  دکتر احمد رضا جوان  

تلفن تماس : 5-34723434- 051