واحد سلامت خانواده و جمعيت

     
 

 کارشناس مسئول: سمیه مرادی

 

کارشناسان واحد:

زکیه آقائیان

محبوبه ربوبی

 

 

 

شرح وظایف:

 سلامت خانواده مجموعه مراقبت هاي بهداشتي، پيشگيري، درماني و بازتواني افراد خانواده در شرايط مختلف زندگي بويژه شرايط آسيب پذيرتر با هدف كاهش ابتلا به بيماري و مرگ و مير از دوران شير خوارگي تا سالمندي و ارتقاء تكامل جسمي و رواني كودكان و نوجوانان و بالغين در خانواده مي باشد و دستيابي به جامعه ای سالم مبتنی بر اسناد بالا دستی بطوریکه تمامی گروههای سنی و گروه های هدف ویژه در  خانواده ها با بهره گیری از خدمات سلامت مطلوب و دسترسی عادلانه ، كيفيت زندگي مناسبی را تجربه نمایند

این گروه متولی طراحی ، سیاستگزاری ، نظارت براجرای برنامه های  بهداشتی اولویت دار برای گروه های مادران – نوزادان– كودكان – میانسالان و سالمندان كشور است.
ایجاد ارتباط با بخش خصوصی ، اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی ، تهیه و توزیع پمفلت ها و جزوات آموزشی ، انجام هماهنگی با مراكز آموزشی و سایر ادارات و ارگان ها از جمله سیاست های متخذه در راستاي ارائه هر چه بهتر خدمات می باشند.

برنامه باروري سالم و جمعيت:

 آماده سازی افراد برای ازدواج ، تامین خدمات پس از ازدواج ، ، تامین خدمات آماده سازی برای بارداری ، شناسايي و كمك به زوجين نابارور ، وجود مرکز مشاوره قبل از ازدواج، تقويت مرکز آموزشي هنگام ازدواج كمك به زوجين تا در سنين مناسب و با رعايت فاصله زماني مناسب بين بارداري ها اقدام به   فرزند آوري كنند ضمن اين كه رشد جمعيت از ميزان منطقي برخوردار باشد و جامعه با رشد منفي جمعيت روبرو نگردد.

سلامت مادران و پیشگیری از مرگ و میر مادر در اثرعوارض بارداری و زایمان :

 انجام خدمات مراقبتهای دروان بارداری ، حساس سازی و آموزش پرسنل بهداشتی درمانی از طریق افزایش کیفیت و کمیت مراقبتهای بارداری و زایمان با هدف مادری ایمن ارسال بازخورد مناسب به واحدهای محیطی و کارکنان مرتبط در جهت عدم تکرار موارد مشابه زایمان غیر ایمن آموزش کارکنان و پزشکان و عموم مردم درمورد مزایای زایمان به روش طبیعی

سلامت کودکان

 مراقبت اطفال در راستای پیشگیری از بیماریها ، واکسیناسیون ، پایش رشد و تکامل در چهارچوب برنامه مراقبت کودک سالم درمان بیماریهای اطفال و برخورد مناسب با بيماري هاي شايع  کودکان در چهارچوب برنامه مراقبت‌های ادغام یافته ناخوشیهای اطفال(مانا)(IMCI ) بررسی موارد مرگ و میر كودكان و ارسال بازخورد مناسب به واحدهای محیطی به منظور جلوگيري از مرگ هاي مشابه و نهايتاً كاهش مرگ ومير آنان 

ترویج تغذیه با شیر مادر


افزایش آگاهی پرسنل و جامعه در زمینه مزایای شیر مادر و تغذيه انحصاري باشير مادر و همچنين اجراي برنامه بيمارستان دوستدار كودك و برگزاري كميته ترويج تغذيه با شير مادر

 

برنامه سلامت سالمندان


شناسایی سالمندان و اجرای برنامه مراقبت و بهبود شیوه زندگی سالم ،اجرای برنامه‌های آموزش پزشکان ، کارکنان بهداشتی و درمانی ، عموم مردم خانواده‌ها ، ادارات دولتی و سازمانهای غیر دولتی مرتبط با سلامت سالمندان

 

برنامه میانسالان

این برنامه در قالب دو برنامه سبا (سلامت بانوان ایرانی ) و سما ( سلامت مردان ایرانی ) می باشد . در این برنامه ها کاهش بار بیماریها در گروه هدف از طریق مشاوره و ارتقای شیوه زندگی سالم با تاکید بر سطوح مختلف پیشگیری و تشخیص زود هنگام بیماری ها می باشد .