مركز بهداشتي درماني تقي آباد

 
 
     
 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی تقی آباد


این مرکز از سال 1381 فعالیت خود را شروع نموده است .

دارای آزمایشگاه فعال و داروخانه دولتی می باشد .

طرح پزشک خانواده نیز در آن به اجرا در آمده است .

تلفن تماس : 05122835307

 

 

 

نام خانه بهداشت

نام بهورز

خانه بهداشت آبگرم

خانم غلام تبریزی

خانه بهداشت تقي آباد

خانم روحانی آقای عرب زاده

خانه بهداشت چهچهه

خانم بهرامی