مركز بهداشتي درماني لائين نو

 

 

 
 
 
 
     
 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی لائین نو

این مرکز به صورت تک شیفت از سال 1347 شروع به فعالیت نموده است .

در این مرکز واحد تسهیلات زایمانی و واحد آزمایشگاه فعال می باشد .

طرح پزشک خانواده نیز توسط پزشکان ذیل صورت می پذیرد .

 تلفن مرکز : 05122633304

 
 
 

نام خانه بهداشت

نام بهورز

خانه بهداشت كريم آباد

خانم یوسفی

خانه بهداشت لائين نو

خانم قائمی خانم حلمی خانم اصلانی آقای پولادی

خانه بهداشت احمد آباد

خانم قنبری

خانه بهداشت رباط

خانم جلایری

خانه بهداشت كرناوه شیرین

خانم فاروقی

خانه بهداشت كا لو

خانم منصوری