مرکز بهداشتی درمانی شهری زاوين كلات نادر دكتر صادقي زاوين سد زاوين ساجدي شهيد ساجدي

 
 
     
 

سرپرست مرکز بهداشتی درمانی شهری زاوین : دکتر فهیمه سیدحسن پور

 
این مرکز شبانه روزی بوده و در سال 1370 افتتاح گردیده است .

دارای آزمایشگاه فعال و داروخانه بخش خصوصی می باشد .

تلفن مرکز : 05122743414

پایگاه بهداشت زاوين

خانم ایزدی خانم حسینی خانم ظفریان نژاد