مركز بهداشتي درماني شهرستان كلات

 
       
 
 
سرپرست مرکز بهداشتی درمانی کلات  : دکتر فرزانه قلی زاده
 
تلفن تماس مستقیم : 05122723155
 
این مرکز شبانه روزی بوده و در سال 1330 افتتاح گردیده است .

به صورت مرکز شبانه روزی شهری روستایی اداره می گردد .

در این مرکز واحد های آزمایشگاه , رادیولوژی , دندانپزشکی و واحد تسهیلات زایمانی فعال بوده و طرح پزشک خانواده در این مرکز اجرا می شود .

داروخانه در این مرکز خصوصی اداره می شود.

نام خانه بهداشت
نام بهورز
خانه بهداشت حمام قلعه
خانم خسروی
خانه بهداشت گرو
خانم سعادتی آقای خاکشور
خانه بهداشت خشت
خانم پناهی
خانه بهداشت سيرزار
خانم صداقتی
خانه بهداشت قله زو
خانم مرادی آقای سروری
خانه بهداشت آقداش
خانم مختارنژاد
خانه بهداشت چرم كهنه
خانم محمدی آقای فرهمند
خانه بهداشت ارچنگان
آقای رشیدی خانم صیامی
خانه بهداشت سيني كهنه
خانم اسماعیلی- آقای بهشتی
خانه بهداشت ايده ليك
خانم محبی

 

تلفن تماس : 05134722352
                 05134722353