رئیس بیمارستان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 

معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان کلات

و رئیس بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) کلات 

 جناب آقای زین العابدین آزاد

تلفن تماس : 5-34723434- 051