زایشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بخش زایشگاه

مسئول بخش: سرکار خانم زهرا عرب

خدمات قابل ارائه:

معاینه فیزیکی و مامایی و در صورت لزوم معاینات واژینال و تشخیص موارد غیر طبیعی و ارجاع به پزشک

پذیرش زائو در اتاق لیبر توسط مامای کشیک

گرفتن شرح حال و ثبت در پرونده

تصمیم گیری دستورپذیرش و تشکیل پرونده مطابق فرم های مربوطه

تشخیص فوریت های مامایی و اطلاع به پزشک مقیم یا انکال و مشورت تلفنی با مامای ستاد و استاف زنان

انجام همه روزه NST(تست ارزیابی سلامت جنین)

انجام اقدامات اورژانس مامایی در مواقع عدم دسترسی به پزشک و ارجاع مادر یا نوزاد به سطوح بالاتر مراقبتی

کنترل صدای قلب جنین و انقباضات مادر –علایم حیاتی و ثبت در پرونده

استفاده و به کار بردن روش های غیر دارویی کاهش درد زایمان ماساژ-طب فشاری-گرما و سرما درمانی-موسیقی درمانی-الگوهای تنفسی-تن ارامی

کلیه مراقبت های پس از زایمان

احیای مادر و نوزاد طبق دستورالعمل

آموزش های قبل بارداری،حین بارداری و آموزش مراقبت پس از زایمان برای مادر و نوزاد

صدور گواهی ولادت نوزاد،واکسیناسیون نوزاد

کلاس آمادگی زایمان

کارهای در مانگاه زنان مامایی در شیفت صبح:

پاپ اسمیر

آیودی گذاری و برداشتن آیودی

مشاوره ازدواج

مشاوره بارداری و درخواست ازمایش های لازم

بررسی موارد غیر طبیعی خونریزی ها و واژینیت