آزمایشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آزمایشگاه تشخیصی بیمارستان امام حسن مجتبی(ع)

 

مسئول آزمایشگاه:

خانم رقیه طهماسبی خشتی کارشناس آزمایشگاه با 9 سال سابقه به عنوان کارشناس آزمایشگاه و از سال 1398 به عنوان مسئول واحد آزمایشگاه مشغول به کار می باشد.

مسئول فنی بخش : 


معرفی:

بخش آزمایشگاه با مالکیت دولتی تحت نظر مدیریت بیمارستان با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی 2 تنها آزمایشگاه فعال شهرستان کلات

با پذیرش در تمام ساعت شبانه روزی در طبقه اول بیمارستان مستقر می باشد.آزمایشگاه بیمارستان علاوه بر ارائه خدمات آزمایشگاهی درمان ،خدمات بهداشتی نیز

از قبیل ازمایشات ازدواجی،آزمایشات  مادران باردار و آزمایشات عدم اعتیاد انجام میپذیرد. در این بخش کلیه بیماران که نیاز به آزمایشات اورژانس و غیر اورژانس داشته باشند پذیرش می شوند.

همچنین بخش آزمایشگاه از ابتدای افتتاح بیمارستان فعال بوده است.

 

 

وضعیت نیروی انسانی:

 6 نفر پرسنل آزمایشگاهی و یک نیروی خدمات که به صورت شیفت شبانه روزی  دربخش آزمایشگاه  مشغول بکار هستند.

 

قوانین و مقررات بخش:

1-لباس پرسنل بخش آزمایشگاه – پرسنل آزمایشگاه روپوش سفید و پرسنل خدماتی لباس طوسی رنگ

2-نیروی خدماتی – ساعت 30 / 7 صبح در بخش باید حاضر باشد.

3-شیفت در بخش آزمایشگاه 24 ساعته فعال  می باشد.

4-شیفت کاری پرسنل 7.20 الی 13.40 و 13.20 الی 19.40 و در شب 19.20 الی 7.40 می باشد.

5-شیفت کاری در بخش آزمایشگاه  به صورت صبح و عصر و شب می باشد.

6- گرفتن نمونه از بیماران منوط به شناسایی بیمار و احراز هویت بیمار و داشتن شرایط صحیح نمونه گیری  است.

7- داشتن تاریخ پذیرش و اعتبار دفترچه و تشخیص نسخه بیمار از الزامات بیمه میباشد در غیر این صورت بیمار آزاد پذیرش میشود.

8- شرح وظایف همکاران در هر بخش مشخص میباشد و طبق شرح وظایف باید عمل شود.

9-با توجه به یک نفره بودن شیفت در عصر و شب همکار باید در آزمایشگاه حضور داشته باشد و ترک محل آزمایشگاه در موارد اورژانس با هماهنگی با دفتر سوپروایزری میباشد.

 

تجهیزات موجود:

سیسمکس، اتوآنالایزر، الکترودآنالایزر، الایزا ریدر، انکوباتور، فور، سانتریفیوژ، شیکر، بن ماری