امور اداری و خدمات عمومی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارشناس امور  اداری بیمارستان:

عاطفه حیدری

تلفن تماس:

05134724214-16

داخلی 104

 

 

شرح وظایف مسئول امور اداری:

واحد امور اداری بیمارستان  در تلاش است تا همواره با استفاده بهینه از منابع انسانی و منابع مالی سازمان بتواند با افزایش بهره وری

واحدهای مختلف  بیمارستان در کمترین زمان و با کمترین هزینه به بیشترین کارایی نایل آید.

- رسیدگی به اهداف اجرایی سازمان و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش‌های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف

به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی

- تعیین وضعیت موجود بیمارستان  از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصتها تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب؛

- ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به مدیر بیمارستان  در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر؛

- انجام تعمیرات اساسی به منظور احیا و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات موجود؛

  •     رسیدگی ونظارت بر انجام کلیه امور مربوط به کارگزینی و همچنین امور دبیرخانه و مکاتبات اداری
  •     اجرای قوانین و مقررات ، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های انضباطی و رسیدگی به تخلفات اداری مطابق دستورالعمل مربوطه
  •    نظارت و هماهنگی در انجام تدارکات لازم و حفظ وسائل و تجهیزات مصرف نشدنی دستگاههای تأسیساتی و حرارتی و ارتباطی و ایاب و ذهاب پرسنل
  •      رسیدگی به امور مربوط به انبارداری و تهیه و تنظیم دفاتر انبار
  •      نظارت بر امور عمرانی و پیگیری پیشرفت امور مربوطه و همچنین امور مربوط به خدمات اداری و عمومی
  •     نظارت بر حسن اجرای کلیه قراردادهااعم از ساختمانی، تأسیسات، فنی،  فرهنگی
  •      نظارت بر امور مربوط به فن آوری اطلاعات و ارتقاء سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری مربوطه
  •      رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله
  •     برنامه ریزی مناسب جهت ساده سازی مراحل انجام کار
  •      انجام سایر امور محوله از سوی مدیریت بیمارستان

برای انجام امور فوق و بهینه سازی و استفاده از حداکثر بهره وری در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)شهرستان کلات تمام سعی و تلاش خود را معطوف

به تحقق کرامت والای انسانی خواهیم نمود که زیر بنای سایر امور می باشد و با ایجاد طرح مودت و دوستی به سایر اهداف سازمانی دست خواهیم یافت . انشاءالله

چشم انداز:


ایجاد سازمانی پویا، پیشرو و پاسخگو در ارائه خدمات اداری، پشتیبانی و مدیریتی برای اثر بخشی و افزایش کارآئی کارکنان ستاد

و صف در راستای سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های سازمان ، برنامه ششم توسعه و آیین نامه های مصوب دانشگاه علوم پزشکی مشهد


مأموریت:


برنامه ریزی، ساماندهی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و فعالیت‌های اداری، پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی بر اساس شایسته سالاری

و عدالت محوری، بهره گیری از توانائی ها و ظرفیت‌های موجود در پیشبرد اهداف دانشگاه، تلاش برای ایجاد وحدت رویه در عملکرد نیروی انسانی ستاد و صف


اهداف کلان:


-تأمین حفظ و ارتقاء منابع انسانی توانمند و کارآمد


- ایجاد زمینه لازم برای استفاده بهینه از داراییهای معنوی، دانشی و تجربه کارکنان


-نظارت کامل بر حسن اجرای مصوبات، مقررات، بخشنامه‌ها، مصوبات اداری، مالی، رفاهی و...


- تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان از طریق برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای دوره‌های آموزشی، ارزشیابی صحیح عملکرد و اعمال نظارت بهره وری


- توسعه و تقویت نظام نظارتی و ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات مربوط به کارکنان


-ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به ارباب رجوع و توجه به طرح تکریم


-نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی واستفاده درست از امکانات وتجهیزات


-توسعه وارتقای خدمات اداری ومالی ورفاهی


-نظارت و مستند سازی طرح های عمرانی وتعمیرات (بازسازی وتوسعه فضای فیزیکی)


-توجه به اصل مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن