مدیریت بیمارستان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدیر بیمارستان امام حسن مجتبی(ع):

 

سرکار خانم سمیه حیدری

 

شماره تماس:

05134724214-16

داخلی102