داروخانه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

باسمه تعالی

داروخانه بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) کلات

بصورت شبانه روزی جوابگوی تامین دارو و تجهیزات بیماران بستری بوده و در بخش سرپایی نیز 24ساعته فعال میباشد.

با توجه به اینکه داروخانه بیمارستان، تنها داروخانه شبانه روزی در سطح شهرستان است، اولویت داروخانه سرپایی

بر تامین داروهای ضروری و اورژانسی بیماران در تمام ساعات شبانه روز و روزهای تعطیل است.

مسئول فنی و مسئول واحد داروخانه:

سرکار خانم دکتر زهرا اسلامی

همکاران:

سارا ایرانپور، فاطمه عاشوری، ناهید سلمانی، راحله مرادی، اعظم رمضانی

 

تلفن تماس: 05134724214 داخلی 127