واحد بهداشت محيط و حرفه اي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
     
 
 

 کارشناس مسئول: مهندس سمیرا کرمی

تلفن تماس:                                    34723996


کارشناسان واحد :

 

خانم مهندس فولادی 

خانم مهندس عرفانی

خانم مهندس مالکی

 
شرح فعاليت ها :

1- اجرای خط مشی و سیاست کلی ارائه شده بهداشت محیط در سطح شهرستان

2- نظارت بر فعالیتهای مختلف بهداشت محیط ( بهداشت اماکن عمومی ، مدارس و مراکز پرورشی ، مراکز تهیه و توزیع و فروش و نگهداری مواد خوردنی –آشامیدنی و بهداشتی ) ، کنترل کیفی مواد غذایی در سطح فروش ، بهسازی محیط روستاها ، بهداشت آب و فاضلاب ، دفع بهداشتی زباله ، بهداشت هوا ، مبارزه با دخانیات و ... در سطح شهرستان به منظور انجام به موقع و صحیح آنها

3- اعمال و اجرای مقررات و استاندارهای بهداشت محیط در زمینه کنترل و بهسازی مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی ، کنترل مواد غذایی در سطح فروش

4- اجراي ماده 688 قانون مجازات اسلامي = جلوگيري از هرگونه اقدام عليه بهداشت عمومي

5- نظارت بر توزيع مواد غذايي آماده شامل نحوه ارائه ماده غذايي ، بسته بندي ، تاريخ مصرف و تاريخ توليد ماده غذايي و ... مي باشد

6- تلاش در جلب مشارکت بین بخشی و مردمی در جهت اجرای برنامه های بهداشت محیط

7- شرکت در جلسات کمیسون ها و گردهمایی های مربوط در زمینه حل مسایل بهداشت محیط برابر مقررات و ضوابط مورد عمل

8- تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی و مداخله ای مربوط به آموزش بهداشت محیط

9- اجراي قانون کار که فصل 4 قانون کار تکليف کارفرما را در قبال مسايل بهداشت کار تعيين کرده و در بازرسي نظارت بر نحوه اجراي فصل 4 قانون کار

10- شناسايي عوامل زيان آور محيط کار ( عوامل فيزيکي ، شيميايي ، عوامل بيولوژيک ، عوامل مکانيکی ، عوامل رواني )

11- اندازه گيري عوامل زيان آور محيط کار، کنترل عوامل زيان آور محيط کار، پايش سلامت شاغلين از قبيل معاينه قبل از استخدام ، معاينات ادواري ، معاينات اختصاصی

12- بررسي وضعيت بهداشت محيط كار (سرويس هاي بهداشتي ، سلف سرويس و ... )

13- سطح بندي خدمات بهداشت حرفه اي