مركز بهداشتي درماني روستايي چنار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
   
 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی چنار

سرپرست مرکز:دکتر فاطمه محمدباقرپور

تلفن:05134763203

 مراقب سلامت ناظر:اقای افتخاری

دارای داروخانه دولتی بوده و طرح پزشک خانواده در آن اجرا می شود .

تلفن تماس : 05134763203

 
 

خانه بهداشت چنار

خانم کبیری خانم بهاری آقای امیری

خانه بهداشت چنار2 خانم بهاری-خانم فاطمه کبیری
خانه بهداشت قلیچ آباد
خانم سمانه ذالی