مركز بهداشتي درماني تقي آباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
     
 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی تقی آباد

سرپرست مرکز:دکتر ملیحه نادری

تلفن:05134735308

 مراقب سلامت ناظر:خانم نادی-اقای عرب زاده

این مرکز از سال 1381 فعالیت خود را شروع نموده است .

دارای آزمایشگاه فعال و داروخانه دولتی می باشد .

طرح پزشک خانواده نیز در آن به اجرا در آمده است .


   

 

 

نام خانه بهداشت

نام بهورز

خانه بهداشت آبگرم

خانم زهره نادی

خانه بهداشت تقي آباد

خانم روحانی آقای عرب زاده

خانه بهداشت باغگاه

محسن معصوم زاده

خانه بهداشت چهچهه

خانم بهرامی