بسیج جامعه پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
شما پزشکان و پیراپزشکان در معرکه خون و آتش امتحان خود را دادید, انشاء ا... که همیشه موفق و مؤید باشید
 
 
 
و این همبستگی را روز به روز مستحکم تر کنید. (( مقام معظم رهبری ))
 
 
 
 

مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان کلات:

جناب آقای نـــاصر رمـــضانی